Phần mềm quản lý đơn hàng CloudERPs SCM

Sự kiện 3281

Hỗ trợ tham gia bán hàng dễ dàng với 1 tài khoản thao tác:

Quy trình tạo đơn hàng tham gia của nhiều con người bộ phận kinh doanh

Chào giá và xử lý linh hoạt đơn hàng thời gian thực với Khách hàng và hàng hóa trong kho

Tạo đơn hàng và gửi pdf chào giá cho Khách hàng kể cả hàng hóa chưa có trong kho

Đáp ứng xử lý phân cấp để duyệt đơn hàng và xử lý cảnh báo hàng hóa tồn kho

Đơn hàng xử lý đa tiền tệ

Quản lý cả số lô đặt hàng từ phía Khách hàng gửi đến

Hệ thống đề xuất lịch sử giá bán cho từng Khách hàng, với từng Sản phẩm

Hệ thống đề xuất khung số lượng, giúp Sale giảm thời gian ra quyết định

Hệ thống cảnh báo giúp kết nối thời gian thực giữa hệ thống Kho và người kinh doanh

Màn hình tạo đơn hàng trên phần mềm CloudERPs SCM

 Thiết lập giá hàng loạt, phục vụ mục tiêu công nghiệp chào gía

 Thiết lập giá bán theo nhóm đối tượng ví dụ: Thương mại, Công trình, Gia công...

 Cấu hình hệ thống gía định mức đề xuất theo số lượng

 Bảng giá được thỏa thuận riêng cho một khách hàng bất kỳ

 Giá theo % được thiết lập giảm 5%, 10% hoặc tăng 5%, 10% linh hoạt.

 Kiểm kho linh hoạt, thực hiện bất kỳ thời gian nào, an tâm.

Quy trình xử lý và duyệt hàng hóa vào kho, ra kho chặt chẽ

Thao tác độc lập những có sự kết nối trạng thái và thông tin hàng hóa thời gian thực

Kiểm kho linh hoạt từ 1 sản phẩm, 1 nhóm nhỏ, nhóm lớn... vào bất kỳ thời gian nào.

Mỗi lần kiểm tùy thuộc thời gian và nhu cầu của người quản lý kho, để có thể tạo ra các đợt kiểm kho nhanh.

Quản lý tồn kho trực quan

 Sơ đồ Xuất kho mục đích Kích hoạt bảo hành online và truy xuất nguồn gốc.

Tạo nhanh lệnh kiểm kho SCM

 Kế toán dành cho nhà quản trị đơn giản, đáp ứng đầy đủ số liệu kế toán tài chính

Nhật ký thu chi đầy đủ, chính xác với giao điện đơn giản

Xử lý kết nối API chuyển số liệu tự động phục vụ hóa đơn điện tử, giảm thời gian và sai sót

Xử lý gộp hóa đơn với nhiều đơn hàng và gán công nợ theo dõi

Đối trừ chứng từ ngân hàng, hai lớp thông qua hệ thống phần mềm và giảm sai sót triệt để

Nhật ký thu chi tổng hợp thời gian thực SCM

 Chủ động cấu hình biểu mẫu, linh hoạt ngôn từ giao tiếp

Cấu hình chiến lược giá SCM


Powered by Froala Editor