Phần Mềm Quản Lý Sản Xuất (MRP)

Sự kiện 1887

Tại sự kiện Tech4life 2023, Chips giới thiệu giải pháp cho nhà máy thông minh, là sự kết hợp giữa hệ thống ERP với hệ thống các ứng dụng IoT, giúp tăng hiệu quả, minh bạch và chính xác.


Smart cabinet


Smart Warehouse

Nếu có thắc mắc nào liên quan đến giải pháp, hãy liên hệ với Chips nhé: