Tổng công ty Cà phê Việt Nam đã tổ chức ký kết TRIỂN KHAI PHẦN MỀM QUẢN LÝ, SỐ HÓA VÙNG TRỒNG với Công ty Cổ phần Chips

Sự kiện 431

Công ty Cổ phần Chips khởi động dự án TRIỂN KHAI PHẦN MỀM QUẢN LÝ, SỐ HÓA VÙNG TRỒNG, có tầm ảnh hưởng đến lĩnh vực nông nghiệp cho đối tác Vinacafe - Tổng công ty Cà phê Việt Nam. 

Hình ảnh lễ ký kết hợp đồng giữa Vinacafe và Chips JSC

Hình ảnh thương thảo các điều khoản giữa Vinacafe và Chips JSC

Nguồn: Chips JSC