Ứng dụng Mobile App quản lý bảo hành điện tử bằng QR Code cho Bơm Windy

Sự kiện 729

 Chức năng Check QR bảo hành cho đơn hàng

 Khách hàng có thể quét QR để kiểm tra bảo hành

 Tích hợp ERP, xử lý thông tin tập trung

Powered by Froala Editor