Kinh Doanh (Sales)

(02) 866 815 388

Hỗ Trợ (Support)

(02) 866 815 389

Bảng Giá Thiết Kế Web 2017

Starter
2,900,000 VND
Web Cá Nhân

 • Giao diện đề xuất Có sẵn
 • Chỉnh sửa giao diện 20%
 • Dữ liệu Upload Demo
 • Guide sử dụng Trục tiếp
 • Giao diện điện thoại Bootstrap
Small
5,000,000 VND
Doanh Nghiệp Vừa,Nhỏ

 • Giao diện Có sẵn
 • Chỉnh sửa giao diện 50%
 • Dữ liệu Demo mẫu
 • Guide sử dụng Trục tiếp
 • Hỗ trợ tìm kiếm Goolge SEO
 • Giao diện điện thoại Bootstrap
Medium
7,000,000 VND
Doanh Nghiệp Vừa,Nhỏ

 • Giao diện 01 mẫu
 • Điều chỉnh thêm 0%
 • Chỉnh sửa giao diện 70%
 • Dữ liệu Demo mẫu
 • Guide sử dụng Trục tiếp
 • Hỗ trợ tìm kiếm Goolge SEO
 • Giao diện điện thoại Bootstrap
Extra
9,000,000 VND
Doanh Nghiệp Lớn

 • Giao diện Đề xuất tối đa 03 mẫu
 • Điều chỉnh thêm 20%
 • Trang con Theo mẫu & Wireframe
 • Dữ liệu Demo mẫu
 • Guide sử dụng Trục tiếp, Video
 • Hỗ trợ tìm kiếm Goolge SEO
 • Giao diện điện thoại Bootstrap
 • Nâng cấp, mở rộng Sẵn sàng
Pro
15,000,000 VND
Doanh Nghiệp Lớn

 • Giao diện Đề xuất tối đa 05 mẫu
 • Điều chỉnh thêm 30%
 • Trang con Theo mẫu & Wireframe
 • Dữ liệu Demo mẫu
 • Guide sử dụng Trục tiếp, Video
 • Hỗ trợ tìm kiếm Goolge SEO
 • Pagespeed Google >=60
 • Giao diện điện thoại Bootstrap
 • Nâng cấp, mở rộng Sẵn sàng

*** Tham khảo thêm: Bảng giá Web App - Ứng dụng quản lý***