Kinh Doanh (Sales)

(02) 866 815 388

Hỗ Trợ (Support)

(02) 866 815 389

Gói Hỗ Trợ

Starter

Cho Cá nhân

đ0.6 tr/ tháng
 • Đăng nội dung, sản phẩm 10
 • Đăng giao diện web theo sự kiện
 • Phân tích Google Analytics
 • Vận hành,xử lý sự cố 24/7
 • Sao lưu & phục hồi Web khi có sự cố
 • Hỗ trợ sự cố của hosting, domain
 • Báo cáo công việc thực hiện
 • Báo cáo qua Slack

Medium

Cho Doanh nghiệp

đ1.6 tr/ tháng
 • Đăng nội dung, sản phẩm: 18
 • Thiết kế banner: 2
 • Quản trị, đăng tin page-facebook: 02
 • Đăng giao diện web theo sự kiện
 • Điều chỉnh thông tin Web:1
 • Phân tích Google Analytics
 • Vận hành,xử lý sự cố 24/7
 • Sao lưu & phục hồi Web khi có sự cố
 • Hỗ trợ sự cố của hosting, domain
 • Hỗ trợ nhanh, phòng chống và khắc phục sự cố về bảo mật
 • Báo cáo công việc thực hiện
 • Báo cáo qua Slack

Chiết Khấu Thanh Toán

Thanh toán từng tháng 1

Chiết khấu 0%.