Kinh Doanh (Sales)

(02) 866 815 388

Hỗ Trợ (Support)

(02) 866 815 389

Gói hỗ trợ IT cho Web, Web App

Starter

Cho Cá nhân

đ0.6 tr/ tháng
 • Đăng, sửa nội dung tin bài: 10
 • Phân tích Google Analytics
 • Vận hành,xử lý sự cố 24/7
 • Sao lưu & phục hồi Web khi có sự cố
 • Hỗ trợ sự cố của hosting, domain
 • Báo cáo công việc thực hiện
 • Báo cáo qua Zalo, Mail

Medium

Cho Doanh nghiệp

đ1.8 tr/ tháng
 • Đăng, sửa nội dung tin bài: 18
 • Thiết kế banner: 1
 • Lập trình nâng cấp 02 giờ
 • Điều chỉnh thông tin Web:1
 • Phân tích Google Analytics
 • Vận hành,xử lý sự cố 24/7
 • Sao lưu & phục hồi Web khi có sự cố
 • Hỗ trợ sự cố của hosting, domain
 • Hỗ trợ nhanh, phòng chống và khắc phục sự cố về bảo mật
 • Báo cáo qua Zalo,Mail

Ngoài ra, Khách hàng có thể yêu cầu chúng tôi hỗ trợ theo giờ, ngày ( Chỉ áp dụng cho các dự án CHIPS triển khai- Chưa bao gồm VAT)

Mức yêu cầu tiêu chuẩn

Mức yêu cầu cao

Mức yêu cầu khó, gấp

80.000 vnd/giờ, 500.000 vnd/ngày.

120.000 vnd/giờ, 800.000 vnd/ngày.

500.000 vnd/giờ, 2.000.000 vnd/ngày.