Kinh Doanh (Sales)

(02) 866 815 388

Hỗ Trợ (Support)

(02) 866 815 389

Web ứng dụng

đã đăng vào ngày 25 tháng 09 năm 2016

Hiện tại để phân biệt Web site và Web ứng dụng thiệt là không có ranh giới rõ ràng. Tuy nhiên bạn phải hiểu rằng. Với công nghệ hiện tại trên nền tảng Web, công nghệ xử lý thời gian thực trên web, thì mọi thứ trước đó gọi là Phần mềm được cài đặt trên một máy đơn thì chúng ta có thể thay thế nó bằng Web và chạy hoàn toàn trên internet. Và đó là Web ứng dụng

Phần mềm

Web ứng dụng

 • Phần mềm trước đây phải cài đặt mới chạy được
 • Để sử dụng phải có mạng LAN, VPN hoặc tại một máy đơn
 • Phần mềm lỗi, phải chờ nhân viên đến tận nơi để khắc phục hỗ trợ.
 • Phụ thuộc vào hệ điều hành, thiết bị sử dụng nó.
 • Không cần cài đặt
 • Chỉ cần có internet, làm việc mọi nơi, xem báo cáo mọi lúc
 • Web ứng dụng chạy trên môi trường internet, vì vậy không cần tới tận nơi để hỗ trợ.
 • Web sử dụng cho tất cả các thiết bị, tất cả hệ điều hành.

(Bảng so sánh ưu điểm của Web ứng dụng)

(Web ứng dụng quản lý hệ thống vận tải cho đơn vị Hợp Tác Xã 9 - TP.HCM)

Năm 2012, CHIPS đã đẩy mạng khai thác Web ứng dụng, nhằm giúp khách hàng sử dụng tối đa sức mạnh của Internet mang lại. Giúp giảm chi phí, tăng tính linh hoạt trong quá trình làm việc và báo cáo, giảm thiểu sử đi lại, in ấn…

CHIPS đã triển khai thành công các hệ thống Web ứng dụng như:

 • Web quản lý hệ thống vận tải
 • Web quản lý hệ thống khách sạn 4 sao
 • Web quản lý hệ thống trung tâm anh ngữ nhiều chi nhánh
 • Web quản lý hệ thống phân phối bán hàng

Hãy liên lạc (08) 66815 388 hoặc 0966966247 để được tư vấn hỗ trợ sử dụng Ứng dụng web vào thực tiễn kinh doanh của bạn.

Chips | Thiết Kế Web| Web Ứng Dụng | Kiểm Tra Tên Miền| Hosting| VPS|Cloud Server| Quảng cáo Online web ung dung

Bài viết cũ hơn

Bài viết mới