1. Kỹ thuật lập trình client site và server site 2021: 

CHIPS thành lập 2009, là Công ty phát triển các Phần mềm ứng dụng quản lý trên nền Web App và Mobile App. 

Yêu cầu vị trí: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

Yêu cầu kinh nghiệm: >= 1 năm đi làm, 03 tháng tối thiểu kinh nghiệm lập trình Angular.

1.1 Yêu cầu công nghệ cho Web client site: Javascript, html5 , css3 , bootstrap4, MySQL, PHP (framework codeigniter), ReactJS, Angular +11

1.2 Yêu cầu Công nghệ phần mềm Web App/Mobile App: Javascript, html5 , css3 , PosgreSQL, MySQL, Angular +11, Material, bootstrap4 ,Node Js, React Native,Flutter…

Số lượng: 02

Khi đến phỏng vấn cần : Mang theo máy tính cá nhân & hồ sơ xin việc đầy đủ

Hãy gửi email career@chips.vn  cho chúng tôi ca nếu bạn thấy phù hợp một trong những tiêu chí chuyên môn đáp ứng.

Powered by Froala Editor