Vị trí đang tuyển dụng 2023

1. Developer (Angular , Reactjs, Nodejs, Python ):
Link apply: https://www.topcv.vn/viec-lam/developer-angular-reactjs-nodejs-python/928281.html

2. Tester & Cs:
Link apply: https://www.topcv.vn/viec-lam/tester-cs/1037164.html