Môi trường làm việc của Doanh nghiệp tốt là môi trường tạo ra một nền tảng giúp Doanh nghiệp và từng cá nhân thực hiện được đam mê, mục tiêu và sứ mệnh của mình.

HÌNH ẢNH CHIPS & KHÁCH HÀNG
Phòng khám Việt Y
2Hình ảnh
Phòng khám Việt Y
Mr.Hayato visiting Chip's office
1Hình ảnh
Mr.Hayato visiting Chip's office
Đội dự án ERP làm việc tại SKM VN
3Hình ảnh
Đội dự án ERP làm việc tại SKM VN
Đội dự án ERP làm việc tại Shinyi
1Hình ảnh
Đội dự án ERP làm việc tại Shinyi
Đối tác đến từ Singapore  tại văn phòng Chips
1Hình ảnh
Đối tác đến từ Singapore tại văn phòng Chips
Đội dự án ERP làm việc tại KSK
1Hình ảnh
Đội dự án ERP làm việc tại KSK
Đội dự án ERP làm việc tại Windy
2Hình ảnh
Đội dự án ERP làm việc tại Windy
Hợp tác Chips và Viettel IDC
1Hình ảnh
Hợp tác Chips và Viettel IDC
Đội dự án ERP làm việc tại Nakano
1Hình ảnh
Đội dự án ERP làm việc tại Nakano
2018-2021 Một chặng đường cùng nhau, đối tác đến từ xư sở kim chi Korea
2Hình ảnh
2018-2021 Một chặng đường cùng nhau, đối tác đến từ xư sở kim chi Korea
Chips đến thăm nhà máy Ohnoseiko VN và làm việc mở rộng phần mềm quản lý sản xuất ERP
2Hình ảnh
Chips đến thăm nhà máy Ohnoseiko VN và làm việc mở rộng phần mềm quản lý sản xuất ERP
Diễn đàn Kinh tế TPHCM HEF 2023
1Hình ảnh
Diễn đàn Kinh tế TPHCM HEF 2023
Tư vấn giải pháp Phần mềm ERP quản lý sản xuất - CamV (Singapore)
2Hình ảnh
Tư vấn giải pháp Phần mềm ERP quản lý sản xuất - CamV (Singapore)
Tại Tổng Công ty Cà Phê Việt Nam (Vinacafe)
2Hình ảnh
Tại Tổng Công ty Cà Phê Việt Nam (Vinacafe)
HÌNH ẢNH CHIPS TẠI CÁC SỰ KIỆN
Gặp gỡ hội viên Vinasa 2023
1Hình ảnh
Gặp gỡ hội viên Vinasa 2023
Kết nối đối tác Zebra 2022
1Hình ảnh
Kết nối đối tác Zebra 2022
Tech4life 2023
1Hình ảnh
Tech4life 2023
Ngày doanh nhân 2023
1Hình ảnh
Ngày doanh nhân 2023
Diễn đàn Kinh tế TPHCM HEF 2019
1Hình ảnh
Diễn đàn Kinh tế TPHCM HEF 2019
Diễn đàn Kinh tế TPHCM HEF 2022
1Hình ảnh
Diễn đàn Kinh tế TPHCM HEF 2022
HÌNH ẢNH CHIPS NỘI BỘ
Hoạt động phòng Lab IOT
1Hình ảnh
Hoạt động phòng Lab IOT