Công ty Cổ phần Chips

Mã số thuế (VAT): 0309345810

Địa chỉ: L9-22-Tầng 22-Block Lucky, số 207C Nguyễn Xí, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02866815388/399

image


Gọi điện hoặc Email cho chúng tôi:

Kỹ thuật, Kinh doanh, Kế toán phục vụ Khách hàng 02 ngôn ngữ: Tiếng Việt, English.

Hỗ trợ kỹ thuật

(+84)02866815389

 Gửi vé Ticket hỗ trợ

Thời gian hỗ trợ tiêu chuẩn của Kỹ thuật qua điện thoại từ 8am đến 5pm, Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần (VN).

Yêu cầu Kinh doanh

(+84)02866815389 - 0966966247 - 0966916014

Email cho Kinh doanh

Thời gian hỗ trợ tiêu chuẩn của Kinh doanh qua điện thoại từ 7am đến 8pm, Thứ 2 đến Thứ 7hàng tuần (VN).

Góp ý:

info@chips.vn
Powered by Froala Editor