Môi trường làm việc của Doanh nghiệp là nền tảng giúp Doanh nghiệp và từng cá nhân thực hiện được mục tiêu và sứ mệnh của mình.

Powered by Froala Editor

Hoạt động Chips với Khách hàng
1Hình ảnh
Đối tác Chứng khoán Việt (Vietsc) đến thăm văn phòng Chips tại TP. HCM và mở rộng hợp tác với Chips
Đối tác Chứng khoán Việt (Vietsc) đến thăm văn phòng Chips tại TP. HCM và mở rộng hợp tác với Chips
1Hình ảnh
Đối tác Viettel IDC thăm văn phòng Chips và thảo luận hợp tác chiến lược về hạ tầng máy chủ Cloud
Đối tác Viettel IDC thăm văn phòng Chips và thảo luận hợp tác chiến lược về hạ tầng máy chủ Cloud
2Hình ảnh
Chips đến thăm nhà máy Ohnoseiko VN và làm việc mở rộng phần mềm quản lý sản xuất ERP
Chips đến thăm nhà máy Ohnoseiko VN và làm việc mở rộng phần mềm quản lý sản xuất ERP