Môi trường làm việc của Doanh nghiệp là nền tảng giúp Doanh nghiệp và từng cá nhân thực hiện được mục tiêu và sứ mệnh của mình.

Powered by Froala Editor

Hoạt động Chips với Khách hàng
2Hình ảnh
2018-2021 Một chặng đường cùng nhau, đối tác đến từ xư sở kim chi Korea
2018-2021 Một chặng đường cùng nhau, đối tác đến từ xư sở kim chi Korea
1Hình ảnh
Đối tác Chứng khoán Việt (Vietsc) đến thăm văn phòng Chips tại TP. HCM và mở rộng hợp tác với Chips
Đối tác Chứng khoán Việt (Vietsc) đến thăm văn phòng Chips tại TP. HCM và mở rộng hợp tác với Chips
1Hình ảnh
Đối tác Viettel IDC thăm văn phòng Chips và thảo luận hợp tác chiến lược về hạ tầng máy chủ Cloud
Đối tác Viettel IDC thăm văn phòng Chips và thảo luận hợp tác chiến lược về hạ tầng máy chủ Cloud
2Hình ảnh
Chips đến thăm nhà máy Ohnoseiko VN và làm việc mở rộng phần mềm quản lý sản xuất ERP
Chips đến thăm nhà máy Ohnoseiko VN và làm việc mở rộng phần mềm quản lý sản xuất ERP
1Hình ảnh
Hình Ảnh họp và làm việc online với Khách hàng dự án số hóa FSC - Sở Ngoại vụ TP.HCM
Hình Ảnh họp và làm việc online với Khách hàng dự án số hóa FSC - Sở Ngoại vụ TP.HCM
2Hình ảnh
Tư vấn giải pháp Phần mềm ERP quản lý sản xuất - CamV (Singapore)
Tư vấn giải pháp Phần mềm ERP quản lý sản xuất - CamV (Singapore)
2Hình ảnh
Chips tại diễn đàn Kinh tế TPHCM HEF 2019
Chips tại diễn đàn Kinh tế TPHCM HEF 2019
1Hình ảnh
Chips tại diễn đàn Kinh tế TPHCM HEF 2022
Chips tại diễn đàn Kinh tế TPHCM HEF 2022
Chips Đi Du Lịch
1Hình ảnh
Mừng tập thể Chips vượt qua Covid, Mừng Noel, Chào đón năm 2022 tại Cần Giờ
Mừng tập thể Chips vượt qua Covid, Mừng Noel, Chào đón năm 2022 tại Cần Giờ