Môi trường làm việc của Doanh nghiệp tốt là môi trường tạo ra một nền tảng giúp Doanh nghiệp và từng cá nhân thực hiện được đam mê, mục tiêu và sứ mệnh của mình.

HÌNH ẢNH CHIPS & KHÁCH HÀNG
Bác sĩ Khánh - Việt Y
1Hình ảnh
Bác sĩ Khánh - Việt Y
Mr.Hayato visiting Chip's office
1Hình ảnh
Mr.Hayato visiting Chip's office
Tại nhà máy SKM VN
2Hình ảnh
Tại nhà máy SKM VN
Đội dự án ERP tại nhà máy SKM VN
Buổi làm việc về phần mềm ERP với Shinyi
1Hình ảnh
Buổi làm việc về phần mềm ERP với Shinyi
Bàn giao Phần mềm ERP - Windy
2Hình ảnh
Bàn giao Phần mềm ERP - Windy
bangiao-erp-windy1
Hợp tác Chips và Viettel IDC
1Hình ảnh
Hợp tác Chips và Viettel IDC
Hình ảnh tại văn phòng công ty Nakano
1Hình ảnh
Hình ảnh tại văn phòng công ty Nakano
2018-2021 Một chặng đường cùng nhau, đối tác đến từ xư sở kim chi Korea
2Hình ảnh
2018-2021 Một chặng đường cùng nhau, đối tác đến từ xư sở kim chi Korea
Đối tác đến từ xư sở kim chi Korea 2018
Chips đến thăm nhà máy Ohnoseiko VN và làm việc mở rộng phần mềm quản lý sản xuất ERP
2Hình ảnh
Chips đến thăm nhà máy Ohnoseiko VN và làm việc mở rộng phần mềm quản lý sản xuất ERP
Chips thăm nhà máy Onnoseiko 2021
Tư vấn giải pháp Phần mềm ERP quản lý sản xuất - CamV (Singapore)
2Hình ảnh
Tư vấn giải pháp Phần mềm ERP quản lý sản xuất - CamV (Singapore)
Bắt tay vui vẻ hợp tác giữa Chips - CamV (Singapore)
HÌNH ẢNH CHIPS TẠI CÁC SỰ KIỆN
Sự kiện Tech4life 2022
7Hình ảnh
Sự kiện Tech4life 2022
Quầy triển lãm của ChipsCận cảnh thiết bị tại quầy triển lãmKhách tham quan quầy triển lãm của ChipsKhách tham quan quầy triển lãm của Chips(3)Khách tham quan quầy triển lãm của Chips(2)Khách tham quan quầy triển lãm của Chips(5)
Gặp gỡ hội viên Vinasa2023
1Hình ảnh
Gặp gỡ hội viên Vinasa2023
Kết nối đối tác Zebra 2022
1Hình ảnh
Kết nối đối tác Zebra 2022
Chips tại diễn đàn Kinh tế TPHCM HEF 2019
1Hình ảnh
Chips tại diễn đàn Kinh tế TPHCM HEF 2019
Sự kiện diễn đàn Kinh tế TPHCM HEF 2022
1Hình ảnh
Sự kiện diễn đàn Kinh tế TPHCM HEF 2022
HÌNH ẢNH CHIPS NỘI BỘ
Hoạt động phòng Lab IOT
1Hình ảnh
Hoạt động phòng Lab IOT