CHIPS | Web App| Web Ứng Dụng CRM, ERP | Tên Miền | Hosting | Cloud Server Vietnam - Bảng Giá CWS

Kinh Doanh (Sales)

(02) 866 815 388

Hỗ Trợ (Support)

(02) 866 815 389Start Your Completely Risk Free Trial with our 30 Day Money-Back Guarantee

Starter Cá nhân, Khởi nghiệp

0.0VND 1 Tháng

 • 01 người dùng
 • Ứng dụng: CWS-Ecomm
 • Tính năng: Giới hạn
 • Add-ons: Không
 • Hỗ trợ thấp

Small Doanh nghiệp Nhỏ

600.000VND 1 Tháng

 • 05 người dùng
 • Ứng dụng: CWS-All
 • Tính năng: Không giới hạn
 • Add-ons: Không
 • Hỗ trợ tiêu chuẩn
 • Không gian lưu trữ: 2GB

Medium Doanh nghiệp Vừa

1.100.000VND 1 Tháng

 • 10 người dùng
 • Ứng dụng: CWS-All
 • Tính năng: Không giới hạn
 • Add-ons: CRM, WMs...
 • Hỗ trợ tiêu chuẩn
 • Không gian lưu trữ: 5GB

Extra Doanh nghiệp Lớn

1.800.000VND 1 Tháng

 • 15 người dùng
 • Ứng dụng: CWS-All
 • Tính năng: Không giới hạn
 • Add-ons: CRM, WMs...GPS
 • Hỗ trợ Ưu tiên
 • Không gian lưu trữ: 7GB

P/s: + 5 user: 200.000 vnd/tháng. + 2GB lưu trữ: 200.000 vnd/tháng

PRO

Phát triển ứng dụng theo yêu cầu đặt hàng riêng cho doanh nghiệp của bạn.

  Dedicated Account Manager
  Premier Support
  Upgrade Assistance
  Migration Assistance
Alo trực tiếp để chúng tôi tìm hiểu yêu cầu Doanh nghiệp của bạn
Đăng ký
Pro

Báo giá VND

 • Người dùng: Không giới hạn
 • Ứng dụng: CWS-yêu cầu
 • Tính năng: Không giới hạn
 • Add-ons: Không giới hạn
 • Cloud server riêng tại CHIPS
Đăng ký