Giao thức HTTP/2 sẽ thay thế HTTP/1.1 bởi ưu việt đầu tiên là cải thiện tốc độ website và bảo mật hơn.

Blog 1132

Giao thức HTTP / 2 là phiên bản thứ hai của HTTP, một giao thức mạng được sử dụng định nghĩa định dạng của sự truyền tải dữ liệu. Giao thức HTTP / 2 được phát hành bởi Lực lượng đặc nhiệm kỹ thuật Internet (IETF) vào năm 2015. HTTP và HTTP / 2 đều là giao thức ứng dụng thường được sử dụng qua internet

HTTP/2 hỗ trợ các trình duyệt Chrome, Firefox, Internet Explorer and SafariPowered by Froala Editor