Khắc phục tràn bộ nhớ "SSR Memory Leaks In Angular"

Blog 1162

Angular là một công nghệ tuyệt vời để triển khai cho ứng dụng phần mềm ( application), bởi công nghệ này đã chứng minh được việc xử lý rất mạnh, linh hoạt và chịu tải, thời gian thực v.v... ở phía người dùng (client), tuy nhiên việc đưa công nghệ này vào  sử dụng cho những website là điều mà nhiều đối tác công nghệ mong đợi.

Việc tràn ram hay rò rỉ ram xảy ra với bất kỳ công nghệ lớn nào như Angular, React JS ... khi phục vụ việc xuất bản SSR đáp ứng cho SEO/ Marketing website.

Vấn đề gặp phải như hai bản đồ sau:

Hình ảnh bộ nhớ duy trì liên tục không được trả lại khi không sử dụng

Hình ảnh tổng quan CPU, RAM, Traffic

 Khắc phục tràn bộ nhớ "SSR Memory Leaks In Angular":

Hình ảnh khắc phục thành công

 ✅  Gọi  0966966247 hoặc email Info@chips.vn cho chúng tôi để được hỗ trợ.

Powered by Froala Editor