Chips khởi động dự án triển khai Phần mềm, Ứng dụng Mobile cho công ty sản xuất SHINYI

Sự Kiện 1022
Ứng dụng phục vụ Phát triển kinh doanh & công cụ cho nhà phân phối. Và mở rộng và quản lý thị trường bằng ứng dụng công nghệ.

Ứng dụng phục vụ Phát triển kinh doanh & công cụ cho nhà phân phối, đại lý và bảo vệ dự án.

SHINYI có nhà máy tại KCN Sông Mây, tỉnh Đồng NaiChips làm việc với ShinYi về Ứng dụng MobileChips làm việc với ShinYi về Ứng dụng Mobile

Powered by Froala Editor