Chips ra mắt Phần Mềm Quản Lý Dự Án (PMS)

Sự Kiện 2391
Nhân viên có thể giao việc cho Sếp, bởi thời gian, tính chuyên nghiệp Sếp là người thực hiện tốt nhất.

Một số hình Ảnh sản phẩm Phần mềm quản lý dự án:Tạo công việc và đính kèm file yêu cầu

Bảng công việc


Theo dõi và xác nhận công việc

Chat trao đổi

Thông báo về email khi có công việc mới
Báo cáo PMS:
Màn hình báo cáo hiệu quả hoàn thành


Màn hình báo cáo các dự án cho khối nhân viên tổng hợp, văn phòng

Chi tiết tiến độ hoàn thành cho 1 dự án từng ngày trong tháng

Phần mềm quản lý dự án - Công việc

 ✅  Sử dụng hoàn toàn trên Cloud

 ✅  Phiên bản nâng cấp 3.5 - 8/2021

 ✅  Phát triển bởi: Công ty Cổ phần Chips 

 ✅  Gọi  0966966247 hoặc email Info@chips.vn để chúng tôi gửi Demo sản phẩm

https://chips.vn/san-pham/phan-mem-quan-ly-du-an-pms

Powered by Froala Editor