CHIPS và FSC thuộc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác chuyển đổi số.

Sự kiện 1179

CHIPS ký thỏa thuận phối hợp thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021-2023 cho FSC- Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại thuộc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể  Số hóa toàn bộ quy trình công việc nội bộ và mở rộng xử lý online đến các tỉnh, cũng như triển khai Ứng dụng Mobile App giúp cho người dân thuận tiện trong việc thực hiện công việc xử lý hồ sơ nhanh, đồng thời giảm tiếp xúc không cần thiết, nhất là trong trong thời điểm cần có kế hoạch sống chung với dịch Covid -19.

Thảo luận, xác định nhiệm vụ về phần mềm ERP, Mobile App giai đoạn 2021-2023

Trong buổi họp, Ông Lê Trường Duy, Giám đốc FSC, cho biết: "Thực hiện nhiệm vụ lần này hết sức quan trọng, cần tốc lực ngày đêm để sớm hoàn thành, mở tiếp trang mới cũng như trong cuộc cách mạng chuyển đổi số theo tinh thần của Bộ, đồng thời tạo nền móng giúp cải cách thủ tục hành chính, chính quyền điện tử, thương mại điện tử để hình thành đồng bộ ba trụ cột chính quyền số, kinh tế số, xã hội số"

Bàn giao phần mềm ERP giai đoạn 2019-2020

Powered by Froala Editor