Phần mềm quản lý bảo hành QRTem

Sự kiện 1351

Giải pháp đưa ra của Ứng dụng QR Tem:

Kích hoạt tem bảo hành online
Xác thực truy xuất nguồn gốc
Chống tràn vùng

Thực tế thì việc sai sót trong việc kích hoạt Tem bảo hành như:

Kích hoạt nhầm, phải kích hoạt luôn khi Tem được dán

Người bán hàng và người xuất kho không có mối liên hệ làm tăng thời gian xuất hàng v.v...

Ngoài ra, đối với những máy móc thiết bị không khó vận chuyển thì chúng ta làm thế nào để kích hoạt Tem bảo hành được ăn khớp với các thiết bị, máy móc chúng ta xuất xưởng cho Khách hàng.

Từ khó khăn thực tế của Khách hàng, Chúng tôi giải quyết triệt để vấn đề bất tiện và sự sai sót này bằng giải pháp QR Tem ( qrtem.com).

Một số hình ảnh thực tế của phần mềm Web App và ứng dụng Mobile App:


Video giới thiệu thực tế sử dụng:Tải ứng dụng để sử dụng chức kiểm tra QRTemPowered by Froala Editor