Sáng 8/4/21 Chips có buổi làm việc với Viettel Cloud, bàn về tối ưu hệ thống

Sự kiện 978

Sáng 8/4/21 Chips có buổi làm việc với Viettel Cloud, bàn về tối ưu hệ thống, tăng khả năng linh hoạt, nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn, đồng thời sẵn sàng hạ tầng Cloud, đáp ứng mức độ sử dụng Cloud ERP phổ biến hơn cho thời gian tới của Khách hàng. 


Hình ảnh sau buổi làm việc


Hình ảnh sau buổi làm việc

Powered by Froala Editor