Kinh Doanh (Sales)

(02) 866 815 388

Hỗ Trợ (Support)

(02) 866 815 389


Chúng tôi nâng cấp nền tảng công nghệ mới nhất cho CHIPS ERP 2018 - Web ứng dụng chạy hoàn toàn trên nền tảng Internet thời gian thực. 
Lĩnh vực chúng tôi đã triển khai thành công là các nhà máy sản xuất đặc biệt là các nhà máy sản xuất cơ khí chính xác 100% vốn và tiêu chuẩn sản xuất Nhật Bản, ngành logistics, phân phối , bán lẻ và dịch vụ.