Tên Miền

Bởi vì chúng tôi hiểu rằng ngay cả công nghệ tốt nhất cũng chỉ có được nhờ những con người đứng đằng sau nó

Về Chúng Tôi

Công Ty Cổ Phần Chips

Trải qua 12 năm phân tích và triển khai Phần mềm Web App, Mobile App. Chúng tôi đã và đang đơn giản hóa nhà quản trị, tối ưu về thời gian hiệu suất tương tác trên mẫu thông tin Khách hàng.
Khách Hàng
2500 +
ERP Sản xuất
15 +
Kinh Nghiệm
12 +
Phát triển
20 %

Khách Hàng Tiêu Biểu

Chips luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đa dạng của tất cả các khách hàng ở tất cả các lĩnh vực

OHNOSEIKO - JAPAN
FSC- Sở Ngoại Vụ TP.HCM
AGRIBANK PDP
VIAGS
Bac A Bank
VCSC
ShinYi
Vinamilk
Nakano