Tên Miền

Về Chúng Tôi

Công Ty Cổ Phần Chips

Trải qua 12 năm phân tích và triển khai Phần mềm Web App, Mobile App. Chúng tôi đã và đang đơn giản hóa nhà quản trị, tối ưu về thời gian hiệu suất tương tác trên mẫu thông tin Khách hàng.
Khách Hàng
Khách Hàng
2500 +
Nhân Viên
Nhân Viên
20 +
Kinh Nghiệm
Kinh Nghiệm
12 +
Phát triển
Phát triển
20 %

Khách Hàng Tiêu Biểu

Chips luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đa dạng của tất cả các khách hàng ở tất cả các lĩnh vực

https://chips.vn/brain/uploads/customer/bsi_1586530757.jpg
https://chips.vn/brain/uploads/customer/ohno_1586530599.jpg
https://chips.vn/brain/uploads/customer/202107/htx9.webp
https://chips.vn/brain/uploads/customer/agribankpdp_1586791029.jpg
https://chips.vn/brain/uploads/customer/viags_1586148381.png
https://chips.vn/brain/uploads/customer/logovimedimex-1584412117_1586148428.png
https://chips.vn/brain/uploads/customer/202107/vcsc-logo.webp
https://chips.vn/brain/uploads/customer/202107/vinamilk.webp
https://chips.vn/brain/uploads/customer/202107/nakano.webp
https://chips.vn/brain/uploads/customer/202107/xosobinhduon.webp
https://chips.vn/brain/uploads/customer/202107/vietsc.webp