Tên Miền

Về Chúng Tôi

Công Ty Cổ Phần Chips

Trải qua 13 năm phân tích và triển khai Phần mềm Cloud ERP, Mobile App và Dịch vụ CNTT. Chúng tôi đã và đang đơn giản hóa nhà quản trị, tối ưu về thời gian, hiệu suất tương tác trên mẫu thông tin Khách hàng.
Khách Hàng
200 +
ERP Sản xuất
15 +
Kinh Nghiệm
13 +
Phát triển
20 %

Khách Hàng Tiêu Biểu

Chips luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đa dạng của tất cả các khách hàng ở tất cả các lĩnh vực

OHNOSEIKO - JAPAN
FSC- Sở Ngoại Vụ TP.HCM
VCSC
ShinYi
Dược Việt Y
Nakano

Blog